facebooktwittermail d

Bolag sämre på miljöhänsyn

Trots att de stora FSC-certifierade skogsägarna lovar ett hållbart skogbruk, så visar statistik från Skogsstyrelsen att vart tredje hygge inte ens når upp till lagstiftningens krav på miljöhänsyn.

UPPSALA ATL
Enligt FSC:s hårda standard ska alla miljövärden alltid sparas vid avverkningar. Och de årliga revisionerna inom systemet visar att bolagen i huvudsak sköter sig. Ingen har hittills blivit av med sitt certifikat.

Samtidigt visar Skogsstyrelsens polytaxinventering att skogsbolagens miljöhänsyn blir sämre och sämre.

Vart tredje hygge klarar inte myndighetens tolkning av lagstiftningens krav på miljöhänsyn, krav som är lägre än kraven i FSC:s standard.

Risken finns att kundernas förtroende för FSC och de certifierade svenska bolagen minskar.

Konsumenterna luras


Naturskyddsföreningen, som hoppat av svenska FSC i protest, anser att konsumenterna blir lurade.
- Branschen har väldigt gott om tid att anpassa sig till kraven inom FSC och att inte ens lagens krav uppnås i 30 procent av fallen är skandal, säger Malin Sahlin på Naturskyddsföreningen.

Utrett problemet


Håkan Berglund på svenska FSC har nu utrett problemet, och en arbetsgrupp har bildats för att komma med förslag som kan återupprätta förtroendet.

Att certifierade markägare missar miljövärden som Skogsstyrelsen registrerar beror sannolikt på att Skogsstyrelsen har större resurser.

Deras inventerare gör en detaljerad kartläggning före avverkning och ser fler miljövärden än den som planerar avverkningen.

- Skogsstyrelsen gör en helt annan kartläggning än markägaren, säger Håkan Berglund som gjort utredningen.
- Ökad tid och resurser för avverkningsplanering kan möjligen förbättra resultaten. Men skillnaderna kan även bero på att markägare har en annan syn på vilken hänsyn som är bäst.

Efterlyser samsyn


Håkan Berglund efterlyser en samsyn mellan Skogsstyrelsen och bolagen om vad som är miljövärden. Han poängterar att det inte är säkert att 30 procent av hyggena bryter mot lagen.
De når bara inte upp till Skogsstyrelsens tolkning av vad lagstiftningen kräver, en tolkning som är oklar och inte prövats rättsligt.

- Skogsstyrelsen borde ta fram en praxis i dialog med skogsbruket. Samsynen är grundläggande, säger Håkan Berglund.

Känner sig trygg


Enligt SCA:s informationschef Rolf Edström har bolaget satsat hårt på att bli bättre på naturhänsyn och är inte så dåligt som polytaxen säger.

- Jag känner mig väldigt trygg. Revisionerna är väldigt samvetsgranna. Vår revisor är ett stort företag med säte i Sydafrika och skulle inte sätta sitt varumärke på spel och göra dåliga revisioner. Torbjörn Esping