facebooktwittermail d

Energisnål ras en trygghet när kostnaderna stiger

Bodan

Fjällkon är en energisnål ko som passar det fossilfria samhället, enligt forskare. När andra lantbrukare ser på hur priset på insatsvaror stiger för var dag känner sig Sten Erik Eriksson, som driver köttproduktion med fjällkor i Bodan i Västerbotten, trygg med sina låga kostnader.