facebooktwittermail d

Bo Algers prisas

Professor Bo Algers får SLU:s stora förtjänstmedalj.

SLU delar varje år ut medaljer till personer som gjort "förtjänstfulla insatser".

Bo Algers tilldelas medaljen för att vara drivande inom en rad områden och på så sätt påverkat djurskydd och djurvälfärd i hela Europa.

Hans forskning har bland annat legat till grund för nya regelverk inom områden som djurtransporter och mobil slakt av nötkreatur, skriver SLU.

Tamhästens genetik

Förtjänstmedaljen i guld går till ämnesrådet Catharina Stenborg Blom på näringsdepartementet för att ha visat stor insikt och förståelse för universitetets behov.

Förtjänstmedaljen i silver går till universitetslektor Gabriella Lindgren, Husdjursgenetik, för sin forskning om tamhästens genetik och sin idérikedom inom området.