facebooktwittermail

Blöta våren kan öka viljan att dränera

Den blöta våren har inneburit stora bekymmer med utebliven sådd och risk för förstörda skördar. Täckdikningsentreprenörerna tror på ett uppsving.

– Sist det var ett riktigt blötår så hade vi sen att göra i tre-fyra år, säger Lars-Håkan Carlsson, täckdikare på Fiholmsby gård. 

Enligt entreprenören Dennis Johbarn i Varberg finns det ett stort behov av täckdikning i hans område. ”Man har sett stora arealer som legat under vatten och som helt klart är förstörda”, säger han. FOTO: PRIVAT

Stora regnmängder har fallit i delar av landet under våren. Och som om det inte vore nog innebar de senaste skyfallen för cirka två veckor sedan att problemen förvärrades. På många håll har det inneburit ett försenat vårbruk och att vissa marker har fått sås om eller i värsta fall inte kan brukas alls.