facebooktwittermail d

Blommor och bin lyfter odling

Bin är inte bara värdefulla för den biologiska mångfalden. De har även stor ekonomisk betydelse för växtodlingen. Till hösten anordnar Jordbruksverket en konferens om bin och pollinering.

Målet är att uppmärksamma den värdefulla ekosystemstjänst som bin levererar samt honungens betydelse som livsmedelsråvara, uppger Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Landsbygdsföretagare och forskare kommer att belysa bina ur olika aspekter och redovisa forskning om deras överlevnad.

Deltagarna får även tillfälle att provsmaka olika sorters honung och honungsprodukter vid konferens den 15 september. ATL.nu