Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  1 juni 2017

  Regeringen: jordbruket har konkurrensnackdelar

  Den som läser budgetpropositionen noggrant, så noggrant som den flitige C-riksdagsledamoten Staffan Danielsson, finner några intressanta formuleringar.

  Staffan Danielsson har tipsat om ett avsnitt på sidan 54 i propositionens utgiftsområde 23, Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Han tolkar det som att regeringen tycker som han, nämligen att en livsmedelsstrategisk, parlamentarisk utredning måste tillsättas. Döm själv:

  ”Regeringen prioriterar därför arbetet med att stärka jordbruksföretagens konkurrenskraft. Eftersom utvecklingen i vissa delar av primärproduktionen är oroväckande avser regeringen därför att utreda möjligheter och hinder, dock ej primärt i form av ekonomiska stöd, för en framtida livskraftig primärproduktion.”

  På den föregående sidan, 53, står följande:

  ”Enligt Jordbruksverket finns det produktionskostnader inom jordbrukssektorn som är högre i Sverige jämfört med andra länder. Orsaker till skillnaderna är bl.a. klimat, geografi, byggtradition och lagstiftning. Enligt Konkurrensverket har svenskt jordbruk drygt tio procentenheter lägre marginaler än genomsnittslandet i Europa. En minskande jordbrukssektor innebär inte bara färre jobb på den svenska landsbygden utan också ett mindre öppet odlingslandskap med färre betade ängs- och hagmarker och därmed en förlust av biologisk mångfald och natur- och kulturmiljöer.”

  Det är viktigt att konstatera att medvetenheten om konkurrensnackdelarna finns i regeringen. De här passusarna kan man påminna om när man försöker få regeringen att agera för att spelplanen ska bli jämnare.

  Relaterade artiklar

  Till toppen