facebooktwittermail

”Blir 2021 året det händer?”

Politiska beslut som underlättar för Sveriges bönder och stärker lantbruket hoppas styrelsen för Sveriges mjölkbönder få se i år.

Tröskning av kravodlad havre.
Tröskning av kravodlad havre. FOTO: LENA KARLSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Nu har vi lagt 2020 till handlingarna, ett på många sätt annorlunda år. Främst gäller detta naturligtvis covid-19-pandemin med inställda möten och mässor och fler digitala möten men mycket annat har också hänt.

”Uppdrag gransknings” program om Arlagården fick stort genomslag och har följts av skärpta kontroller av våra ladugårdar och djurhållning. Påhoppen på lantbruket har på allehanda sätt fortsatt.

Ändrade köpvanor har lett till högre försäljning i butik i stället för på restauranger och från storkök. Äntligen har vår försörjning av bland annat livsmedel vid en krissituation börjat diskuteras lite grann.

Våra förväntningar och funderingar inför 2021 är många. Kommer…

…LRF:s efterlängtade ställningstagande för ett avskaffat beteskrav och därmed större frihet för oss mjölkföretagare att leda till att lagen ändras? Detta är en fråga som Sveriges mjölkbönder drivit i många år och vi välkomnar att positionerna nu inte alls verkar så låsta som tidigare.

…beslutet om att ta bort förprövningen av djurstallar att förverkligas och kommer stämpeln på lantbruket som miljöfarlig verksamhet att tas bort? Underlättas kraven på miljökonsekvensbeskrivningar för större besättningar?

…våra beredskapslager av mat, drivmedel och sjukvårdsmaterial börja byggas upp igen för att passa nuvarande befolkningsmängd och som en försäkring för att det ska finnas mat och material inför en kommande kris eller ny pandemi?

…Sverige som land inse att vi är med i EU och anpassa skatter och lagar till EU-nivå? Gäller naturligtvis inte minst den stora symbolfrågan om vår alldeles för höga dieselskatt.

…mejerierna inse att vår frihet som mjölkföretagare är alltför viktig för att vi ska fortsätta med detaljstyrningar och kontroller? De lagar vi har ska nu kontrolleras av myndigheter och inte mejerierna. Kommer Brexit att leda till att Arla inser det ohållbara i det gemensamma nordeuropeiska mjölkpriset och införa nationell betalning?

…EU inse att vi inte kan stå utanför utvecklingen i övriga världen och beslutar sig därför för att göra det enklare att använda crispr-tekniken i växtförädlingen?

…miljö- och klimatrörelserna inse att lantbruket binder in mer eller lika mycket kol som det släpper ut. Kommer fotosyntesen att få en renässans på våra skolor och biotopskyddet luckras upp så att vi i skogs- och mellanbygder kan fortsätta att förbättra våra marker och bygga våra ladugårdar där vi vill.

…ett beslut tas i riksdagen om att vildsvinen ska utrotas, hjortstammarna minskas kraftigt liksom vargstammen?

Är detta utopier eller saker som skulle kunna hända? Det kan tyckas vara svåra saker men kom ihåg att det är droppen som urholkar stenen. Vi har alla en möjlighet och skyldighet att påverka vår omgivning så att vi får ett starkt lantbruk i framtiden.

Styrelsen Sveriges mjölkbönder genom Claes Jonsson