facebooktwittermail d

Blåtunga sprids i Frankrike

Frankrike startar vaccinationskampanj efter att 90 fall av smittan upptäckts i landet.

De första fallen upptäcktes i början av september, men sedan smittan spridits utökar de franska myndigheter vaccinationsinsatserna. Djur som redan smittats och djur som ska användas för avel eller handel prioriteras i en obligatorisk vaccinationskampanj som ska starta denna månad, skriver Agra Facts.

Kan vara dödlig

Runt 80 av fallen är nötkreatur, resten får. Utbrotten är koncentrerade till regionerna Alliers och Auvergne i centrala Frankrike. Sjukdomen kan vara dödlig för nötkreatur, får och getter.

Den är inte farlig för människor men kan få stora ekonomiska konsekvenser för lantbrukare.

Stor spridning 

Den knottspridda sjukdomen blåtunga drog fram över stora delar av Europa 2008 och 2009. I Sverige upptäcktes det första fallet i september 2008 och totalt smittades ett 30-tal gårdar i södra Sverige.

En obligatorisk vaccinationskampanj genomfördes och i december 2010 förklarades Sverige fritt från blåtunga. Vid utbrottet 2008-2009 var den sannolika smittkällan infekterade svidknott som blåst in i landet söderifrån. Statens veterinärmedicinska anstalt bedömer att det denna gång inte är sannolikt att samma sak händer. Faktorer som påverkar är väderleken och utbrottets fortsatta utveckling.