facebooktwittermail d

Blandade reaktioner på vårbudget

Vårbudgeten möts av blandade reaktioner. LRF applåderar regeringens vilja att främja landsbygdens företagande - men kräver fler konkreta insatser.

- Det behövs åtgärder som ytterligare stärker konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen där konsumtionen av mat i allt högre grad blivit importbaserad, säger LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson i en kommentar.

- Regelförenklingar och en genomgång av skatter och avgifter som belastar svensk produktion i förhållande till våra konkurrentländer är nödvändiga, liksom finansiering av forskning och utveckling kopplad till lantbruket.

Tandlös jobblinje


LRF-basen tycker också att regeringens jobblinje är alltför tandlös. Han efterlyser fler konkreta åtgärder för småföretagare som kan stimulera till anställningar.

- Bland annat bör de sociala avgifterna för småföretagare sänkas ytterligare, säger han.

Desto mer kritisk är miljöorganisationen Greenpeace, som anser att regeringens budget saknar satsningar på miljön.

- Miljöanslaget minskas kraftigt med 500 miljoner kronor. Istället för ytterligare satsningar på förnybar energi slopas exempelvis stödet till solenergi.Och biologisk mångfald nämns inte med ett enda ord, säger kampanjchefen Patrik Eriksson i ett pressmeddelande.

Även Svenska bioenergiföreningen, Svebio, skjuter in sig på propositionens miljödelar - i synnerhet satsningen på en så kallat fossiloberoende fordonsflotta.

"Något överraskande"


Medan rena elbilar, laddhybrider och gasbilar kommer att åtnjuta skattelättnader också 2012 och 2013 blir flexifuelbilar som kan köra på E85 av med sitt stöd stöd.

Enligt finansminister Anders Borg är marknaden för etanolbilar och hybridbilar redan tillräckligt stimulerade och mogna.

- Det betyder att regeringen överger linjen om teknikneutralitet, och gynnar ett biodrivmedel framför ett annat. Det är förvånande med tanke på att det finns god tillgång på E85 och ett väl utbyggt distributionsnät, anser Svebio.

Brist på ansvar


Socialdemokraterna vill se betydligt mer kraftfulla investeringar i utbildning.

Partiets ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich anser att vårpropositionen är otillräcklig och präglas av brist på ansvar för framtida utmaningar.

- Huvudproblemet i svensk ekonomi idag är att vi både har hög arbetslöshet och samtidigt problem för många företag att rekrytera kompetent personal. Därför behövs nu investeringar i utbildning som leder till jobb, säger han i ett pressmeddelande. ATL.nu