facebooktwittermail

Skadeinsekterna tar det som bjuds

Var ett träd står i beståndet kan vara en viktigare faktor för angrepp av skadeinsekter än beståndets trädslagsblandning. Det visar en ny tysk studie.

En tysk studie visar att mer blandad skog ger mindre insektsangrepp på vanlig gran. Men samtidigt ökar angreppen istället på andra barrträd.
En tysk studie visar att mer blandad skog ger mindre insektsangrepp på vanlig gran. Men samtidigt ökar angreppen istället på andra barrträd. FOTO: JOHAN JOELSSON

Tyska forskare har i en studie som publicerats i brittiska Journal of Ecology undersökt hur trädslagsblandningen påverkar risken för angrepp av skadeinsekter. Hypotesen var att blandskog skulle öka motståndskraften mot torka och angrepp av skadeinsekter på barrträd. Men resultaten visar att det inte var riktigt så enkelt.

Försöken omfattade ytor med olika blandningar av sex olika slags lövträd och sex barrträdslag från både Europa och Nordamerika, för att se om det var någon skillnad i angrepp mellan inhemska och exotiska trädslag.

2013 sattes 20 000 plantor och efter torkan 2018 fanns angrepp av sextandad barkborre på alla barrträdslagen. Störst var angreppen på vanlig gran och europeisk lärk, bägge inhemska trädslag som kan ses som insekternas huvudsubstrat.

Kantträd mest drabbade

För både den vanliga granen och den europeiska lärken minskade mycket riktigt risken för angrepp med ökande trädslagsblandning. Men ju mer blandad skogen var desto större var sannolikheten i stället för angrepp på tall. De nordamerikanska barrträden drabbades av mindre angrepp än de inhemska.

Sammantaget konstaterar forskarna att trädslagsblandning och trädslagens ursprung hade mindre påverkan på angreppens omfattning än trädens position i bestånden, där kantträden drabbades av mer angrepp än träd som stod mitt inne i bestånden.

Försöksytorna låg på 240 meters höjd i sydvästra Tyskland där skogstypen kan karaktäriseras som tempererad blandskog eller ren lövskog, medan merparten av Sverige hör till det boreala barrskogsbältet.

Trädslag i den tyska studien av blandskogar:

Europeiska:

Lönn

Vårtbjörk

Skogsek

Europeisk lärk

Gran

Tall

Nordamerikanska:

Sockerlönn

Pappersbjörk

Rödek

Kanadalärk

Blågran

Weymouthtall

LÄS MER: Start för årets barkborresäsong

LÄS ÄVEN: ”Barkborrarna kan kräva tuffa beslut”

LÄS OCKSÅ: Borrarna tog halvhalt