facebooktwittermail d

Bjertorp blir Lantmännens framtidsgård

Bjertorp blir Lantmännens försöksgård för att testa nya tekniska lösningar. Tillsammans med Dataväxt lanserar Lantmännen även Klimatkalkylen, ett nytt verktyg för att beräkna klimatpåverkan på gårdsnivå.