facebooktwittermail

Bjertorp blir Lantmännens framtidsgård

Bjertorp blir Lantmännens försöksgård för att testa nya tekniska lösningar. Tillsammans med Dataväxt lanserar Lantmännen även Klimatkalkylen, ett nytt verktyg för att beräkna klimatpåverkan på gårdsnivå.

Bjertorp blir centrum för att testa nya tekniker inom Lantmännen.
Bjertorp blir centrum för att testa nya tekniker inom Lantmännen. FOTO: LANTMÄNNEN

Bjertorp i Västergötland blir Lantmännens försöksgård, där nya tekniska lösningar med fokus på avkastning, biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan ska testas.