facebooktwittermail d

Bixia: "Marknaden har glömt vad normal vinter innebär"

Bixia, som ägs av flera lokala energibolag, spår i en ny prognos att elpriset nästan kommer att fördubblas under hösten. Orsaken är den kalla starten på sommaren.

Under sommaren har elpriserna varit rekordlåga. I juli var månadsmedelpriset i Sverige 85 kronor per megawattimme (kr/MWh).

– Det har varit exceptionellt låga spotpriser, det har inte varit så här låga priser sedan år 2000. Något dygn var det tredje lägsta sedan vi avreglerade elmarknaden, säger Anders Engkvist på Bixia, som just kommit med en ny rapport om elpriset.

Även om priset på elcertifikat gått upp från 140 till 150 kr/MWh så gör låga priserna gör lönsamheten dålig för producenter av förnybar energi i form av vindkraft och vattenkraft.

– Det är ju näst intill katastrof, det är mycket besvärligt för våra producenter som vi värnar om och som sitter med sina lån, säger Anders Engkvist.

Blöt och blåsig

Orsaken till det låga elpriset är att sommaren varit blöt och blåsig. Snösmältningen var två månader försenad vilket gjort att tillrinningen till vattenmagasinen hållit i sig. Det har också regnat mycket, vilket ökat nivån i vattenmagasinen ännu mer. Och så har det blåst rejält, vilket gjort att vindturbinernsa snurrat på.

Överskottet på el har varit nära att skapa negativa elpriser.

– Det var på gränsen i Sverige, det var negativa priser i Tyskland och Danmark, men i Sverige låg vi precis över noll som lägst.

Vattenmagasinen är fortfarande välfyllda, vilket håller ned elpriset. Men Bixia spår att systempriset kommer att öka till 17 till 18 euro/MWh i september och sedan stiga till drygt 25 euro/MWh i november.

Ett nivåskifte

– Vi tror att vi kommer att få ett nivåskifte i höst. Det blir näst intill fördubblade elpriser i november, men de är ändå låga, säger Anders Engkvist.

Terminspriset på el i vinter, första kvartalet 2016 ligger just nu på drygt 27 euro/MWh. För hela 2016 ligger terminspriset på 23,65 euro. Bixia tror att spotpriset kommer att bli högre.

– Vi tycker att elterminen för 2016 är lite lågt prissatt. Vi påstår att marknaden har glömt var normal vinter innebär i konsumtion, säger Anders Engkvist.