facebooktwittermail

Bistra tider för Rolfs såg

De flesta exportmarknader är dåliga. Just nu sågas timmerstockarna med förlust på Setra Rolfs såg i Kalix. Samtidigt är sågen till salu.

KALIX ATL
Sågverksindustrin i Norrbotten har de senaste åren genomgått ett stålbad. Bristen på råvara har gjort virkespriserna till landets högsta vilket försämrat lönsamheten för sågverken och flera sågverk har lagts ner.

Fram till det fjärde kvartalet 2010 såg det dock bra ut för Setra Rolfs såg men sedan har efterfrågan på dess produkter sjunkit.

I södra Europa och i Storbritannien är ekonomin urdålig och den kaotiska situationen i Nordafrika har ytterligare förvärrat läget för sågverken som fått svårare att bli av med sina trävaror.
- Den starka kronan har kommit som lök på laxen, säger Anders Olofsson, som är chef för Setras affärsområde Nord.

Den 20-procentiga produktionsökning som skedde under 2010 på Rolfs såg har Setra nu dragit ner igen på grund av läget på marknaden.

Till salu


I detta läge är Setra Rolfs såg och hyvleri till salu. Hela Setra ska säljas men tanken är att sågverken som ligger utanför Setras kärnområde i Mellansverige ska säljas av först.

Det var bara fyra år sedan som den familjeägda sågen i samhället Rolfs i Kalix kommun såldes till Setra. Anders Olofsson som tillhör den förra ägarfamiljen och som var vd mellan 1989 och 2006 ordar inte så mycket om försäljningskarusellen utan säger bara att han tror att sågverket kommer att finnas kvar. Vem som kan bli dess köpare vill han dock inte gå in på.

Visserligen är situationen på exportmarknaderna väldigt svår just nu, men Anders Olofsson tror att Nordafrika återhämtar sig inom några månader. De sågverk som överlevt i Norrbotten kommer nog att finnas kvar. Däremot tycker han att det vore väldigt dumt att öppna Seskarö igen, som Setra la ner 2008 och som Sveaskog köpte i fjol.

Skogen får stå kvar


Nedläggningar är alltid tråkiga, men ibland nödvändiga, menar Anders Olofsson. Med färre sågverk som skriker efter råvara kan skogen få stå kvar tills den är avverkningsmogen och om tio till femton år kommer skogsbeståndet att se bra ut i Norrbotten.

Det finns gammal produktionsskog men den står för långt från vägar för att det ska vara lönsamt att ta ner den. I övrigt är mycket av skogsbeståndet klent på grund av för hårt uttag.

Stabilitet bäst


Även om ett högt råvarupris är trevligt för skogsägarna anser Anders Olofsson att det är bra för dem att det finns stabila sågverk som långsiktigt kan betala ett marknadsmässigt pris.

Det är inte bra med snabba och kraftiga prisuppgångar om priset sedan dyker. Nu har virkespriserna gått ner och råvarupriserna måste ner, anser Anders Olofsson.
- Vi förlorar på varje kubik vi sågar just nu.
Den strukturomvandling som sågverksbranschen genomgått i Norrbotten de senaste åren flyttar under 2011 söderut, tror Anders Olofsson.

- Vi har haft rekordhöga råvarupriser i Norrbotten men nu har södra Sverige kommit i kapp.

Gudruntimret är slut och stormdrabbade skogsägare har inte så många avverkningar framöver.Birgitta Sennerdal