facebooktwittermail d

”Utarmningen av landsbygden måste stoppas”

Det finns en hel del gemensamma problem på landsbygden i Sverige, oavsett var i landet man bor – samhällsservice som de som bor i stan tar för given är svårtillgänglig eller obefintlig. Det behövs en omfördelningspolitik som garanterar landsbygden en anständig nivå av välfärd och service, skriver Birger Lahti (V).

FOTO: MATS WILHELM/N/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Att nyligen ha blivit vald till landsbygdspolitisk talesperson i Vänsterpartiet känns hedrande för en arbetargrabb utan högre utbildning som har varit skogsarbetare i trettio år innan jag blev riksdagsledamot. Men erfarenheten vad det innebär att se landsbygden utarmas vill jag påstå att jag besitter. Jag bor själv i en liten by i Pajala vars innevånarantal i dag uppgår till 10 procent av vad den var när byn hade sina glansdagar.

Livet på landsbygden ser olika ut i olika delar av vårt avlånga land. Men det finns en hel del gemensamma problem som vi delar från Hörby i Skåne till Kiruna i norr. Sådan samhällsservice som de som bor i stan tar för given, är svårtillgänglig eller obefintlig för oss.

Bara en sådan sak som att det fortfarande inte finns bredband i hela landet. Det borde vara lika självklart som att ha el indragen år 2021.

Och medan nya vårdcentraler och privatskolor öppnar var och varannan dag i de finaste stadsdelarna i Stockholm har landsbygden i stället fått allt sämre tillgång till sjukvård, skola, äldreomsorg, kultur och bra vägar. På många håll har även butiker, banker och mackar slagit igen.

Att vi i den glesaste landsbygden inte kan ha samma närhet till service som folk i stan är inget konstigt, men om vi ska ha en levande landsbygd också i framtiden måste den här utarmningen stoppas. Det kan bara göras med politiska beslut och styrning.

Jag har sett hur tilltron till marknadskrafterna bidragit till utarmningen av landsbygden. Det behövs en omfördelningspolitik som garanterar att vi som lever på landsbygden har en anständig nivå av välfärd och service.

När jag tänker på varför mina bygder tömts på människor genom åren så blir svaret nio gånger av tio brist på jobb. Det fanns helt enkelt inte möjlighet till att försörja sig. Utifrån den insikten drar jag slutsatsen att om vi kan skapa arbetstillfällen och bättre boendemöjligheter så kan vi vända trenden från utflyttning till inflyttning.

Vi har oändliga möjligheter med omställningen som samhället står inför i dag. Digitaliseringen är redan i full gång, och pandemin har lärt oss att mycket jobb kan utföras på distans.

Omställningen till fossilfritt samhälle innebär också stora möjligheter. Det kommer att finnas behov av större mängder mineraler framöver. Stora investeringar är redan på gång för att göra gruvnäringen fossilfri och mer kommer att behövas framöver.

Energiproduktionen kommer att behöva ställas om och byggas ut och landsbygden måste få mer ut av de vinster som skapas där.

Skogen är en livsnödvändig resurs för biologisk mångfald. Samtidigt är ju skogen också en viktig inkomstkälla, såväl för många boende på landsbygden som för Sverige som nation. Med rätt politik kan vi klara båda delar.

Vänsterpartiet är öppen för ökad tillväxt i skogen men det behöver ske med stärkt hänsyn till naturvärden och att Sverige lever upp till globala åtaganden om biologisk mångfald. Skogen ska skötas så att både den biologiska mångfalden säkras och så att vi får ut det som är grunden till långlivade produkter, det vill säga timmer.

Livsmedelsförsörjningen är något som tagits med en klackspark. Hur hamnade vi i ett läge där 50 procent av vad vi äter kommer från andra länder? Här har landsbygden verkligen möjlighet att få tillbaka styrka och livskraft om vi återtar makten över vår jordbrukspolitik. Vänsterpartiet har länge tyckt att EU ska lägga sig i vare sig Sveriges jordbrukspolitik eller skogspolitik.

Det finns så mycket som talar för att livet på landsbygden kan bli bättre om det bara finns en politisk vilja.

FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

Birger Lahti (V)

Landsbygdspolitisk talesperson