facebooktwittermail d

Fågelskrämman som lyssnar

Lund

En ny typ av fågelskrämma har börjat hitta ut på fält och gårdar. Det är en apparat som lyssnar efter vilka fåglar som finns i närheten och skrämmer dem med deras egna varningsläten.