facebooktwittermail d

Biometria inför ny klassning för bränsleved

Den 13 september i år införs kvalitetsklassning för bränsleved med enbart två klasser, prima och utskott. Målet är enklare mätning samt tydligare signaler om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga.