facebooktwittermail

Biometria inför ny klassning för bränsleved

Den 13 september i år införs kvalitetsklassning för bränsleved med enbart två klasser, prima och utskott. Målet är enklare mätning samt tydligare signaler om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga.

Det nya systemet med två klasser för bränsleveden ska ge tydligare signaler om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga samtidigt som mätningen förenklas, enligt Lars Björklund.
Det nya systemet med två klasser för bränsleveden ska ge tydligare signaler om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga samtidigt som mätningen förenklas, enligt Lars Björklund. FOTO: BIOMETRIA

För snart två år sedan infördes travvis kvalitetsklassning av massaved, med klasserna prima, sekunda och utskott, i Biometrias nationella mätningsbestämmelser. Systemet med vrakavdrag togs bort och säljaren fick betalt för hela volymen, med pris per kvalitetsklass.

Nu införs kvalitetsklassning även för bränsleved.

”Vi inför systemet av samma skäl som för massaved. Det ska ge tydligare signaler om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga samtidigt som mätningen kan förenklas och därmed gå snabbare. Samma princip för kvalitetsbestämning kan också underlätta sortimentsbyten mellan massaved och bränsleved”, säger Lars Björklund, affärsutvecklare på Biometria, i ett pressmeddelande.

Röta tillåts

I trave med prima bränsleved tillåts maximalt 20 procent kvistnings- eller dimensionsfel. Övergrov stock och främmande material som sten och metall tillåts inte alls, men röta tillåts utan begränsning. En trave som inte klarar kraven för prima kommer i normalfallet att mätas in som utskott, men om kan räknas som mätningsvägran om det avtalats. Mätningsvägran kan begränsas till exempelvis främmande material.

Enligt Biometria innebär införandet av ”prima bränsleved” ingen större förändring för tillredning och sortering av sortimentet bränsleved.