facebooktwittermail

Biometria inför ny klassning för bränsleved

Den 13 september i år införs kvalitetsklassning för bränsleved med enbart två klasser, prima och utskott. Målet är enklare mätning samt tydligare signaler om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga.

Det nya systemet med två klasser för bränsleveden ska ge tydligare signaler om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga samtidigt som mätningen förenklas, enligt Lars Björklund.
Det nya systemet med två klasser för bränsleveden ska ge tydligare signaler om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga samtidigt som mätningen förenklas, enligt Lars Björklund. FOTO: BIOMETRIA

För snart två år sedan infördes travvis kvalitetsklassning av massaved, med klasserna prima, sekunda och utskott, i Biometrias nationella mätningsbestämmelser. Systemet med vrakavdrag togs bort och säljaren fick betalt för hela volymen, med pris per kvalitetsklass.