facebooktwittermail

Biologiska bekämpningsmedel utforskas

Forskaren Margareta Hökeberg ska undersöka om utländska biologiska bekämpningsmedel kan användas mot växtsjukdomar i Sverige.

Hon är verksam vid Maselaboratorierna i Uppsala, som ägs av Lantmännen Invest AB, och har fått 2,3 miljoner kronor från Stiftelsen Lantbruksforskning till sina studier.

Svensk växtodling har i dag få bekämpningsmedel mot flera allvarliga växtsjukdomar. EU:s nya bekämpningsmedelsförordning innebär dessutom att många produkter slutar säljas.

Margareta Hökeberg och SLU-forskare i mikrobiologi ska därför undersöka åtta biologiska bekämpningsmedel för att se hur de fungerar på svenskodlade grödor. ATL.nu