facebooktwittermail

Biogasvärden för 200 miljoner upp i rök

Biogasmöjligheter värda 200 miljoner kronor gick till spillo år 2009. Det konstateras i en färsk analys från länsstyrelsen i Stockholm län.

- Matavfall är en resurs som det finns gott om i Stockholms län. Mycket skulle vara vunnet om vi kunde tillvarata en större andel för att skapa cirkulation av näringsämnen, säger Ylva Ericsson vid länsstyrelsens enhet för analys.

Ungefär 122 000 ton matavfall gick förlorade i Stockholms län år 2009. Resterna hade kunnat förädlas till biogas motsvarande drygt 15 miljoner liter bensin till ett försäljningsvärde av cirka 200 miljoner kronor.

Men i stället förbrändes de tillsammans med övrigt hushållsavfall, enligt ett pressmeddelande från länsstyrelsen.ATL.nu