facebooktwittermail d

Biogasprojekt kan ge entreprenörer klimatbonus

Om försöket med kantgräs som förvandlas till biogas i Skåne faller väl ut, kan det skapa affärer för fler entreprenörer inom vägunderhåll.