facebooktwittermail

Biogasprojekt kan ge entreprenörer klimatbonus

Om försöket med kantgräs som förvandlas till biogas i Skåne faller väl ut, kan det skapa affärer för fler entreprenörer inom vägunderhåll.

Under tre år ska försöket i Skåne ta reda på om det lönar sig klimatmässigt och ekonomiskt att ta vara på gräset när vägkanter klipps.
Under tre år ska försöket i Skåne ta reda på om det lönar sig klimatmässigt och ekonomiskt att ta vara på gräset när vägkanter klipps. FOTO: HANS DAHLGREN

I Skåne testas ny utrustning för att kunna ta tillvara på biomassan när gräset klipps vid vägkanter. Det är Trafikverket som finansierar ett treårigt försök där materialet görs till biogas. Totalt klipps varje år omkring 20 000 mil vägkanter i Sverige under Trafikverkets försorg. Många entreprenörer skulle därmed kunna beröras om projektet med kantgräs visar sig ge tillräckligt med fördelar.