facebooktwittermail d

”Biogasen ska vara lönsam”

Nu när EU-domstolen har dömt till Sveriges nackdel – och ogiltigförklarat löften om att biogasen ska vara skattefri mellan 2020 och 2023 – måste regeringen fylla på med nationell politik för att trygga biogasproduktionen, skriver Emma Wiesner, (C), i en debattartikel.

En av Sveriges största geopolitiska säkerhetsrisker är att gasnätet bara försörjs av en enda storskalig anslutningspunkt, skriver Emma Wiesner (C) i en debattartikel. FOTO: JONAS LINDKVIST/DN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vessige Biogas i Falkenbergs kommun visar på den viktiga roll som svenska lantbrukare har att spela i Europas säkerhetspolitik. I ett läge där vi har fullskaligt krig i vårt närområde – där Europas energiförsörjningen är en del av Putins krigsekonomi – har ett trettiotal lantbrukare i Vessige gått samman och startat en ekonomisk förening för att producera både el och biogas.

Anläggningen i Vessige är extra speciell i och med att den är ansluten till det svenska stamnätet för gas, och därmed matar in förnybar biogas i nätet. Det är unikt och stärker den svenska säkerheten i gasnätet samtidigt som det hjälper oss på vägen mot våra klimatmål, när biogasen ersätter den fossila gasen.

Den svenska gasledningen försörjer flera tunga industrier och är kritisk för hela Sveriges livsmedelsindustri. En av Sveriges största geopolitiska säkerhetsrisker är nämligen att gasnätet i Sverige bara försörjs av en enda storskalig anslutningspunkt; det europeiska gasnätet via Danmark. Skulle någonting oförutsett inträffa på ledningen är det biogasgårdar, såsom Vessige Biogas, som är Sveriges enda gasförsörjare.

Biogasen är en viktig affärsmöjlighet för svenska bönder och en naturresurs som ger trippel klimatvinst, som bara väntar på att utnyttjas i en större skala i Sverige. Gödsel och restprodukter från jordbruket kan samlas in och användas vilket förhindrar att metan släpps ut i naturen.

Resterna från biogasrötningen kan i sin tur återföras till åkrarna som näringsrik gödsel. Därefter bidrar biogasen till minskade utsläpp när den ersätter bensin som drivmedel, eller används för uppvärmning eller elproduktion.

Centerpartiet fortsätter att driva frågan om bioenergi och biogasen i EU och i Sverige, med målet att göra bioenergin och fler småskaliga biogasanläggningar till en självklar pusselbit i den gröna omställningen.

Produktionen av biogas måste fördubblas till 2030. Regelverk både nationellt och i EU måste bli mycket tydligare, den lägre skatten för biogas måste göras permanent och långsiktig på EU-nivå.

Nu när EU-domstolen har dömt till Sveriges nackdel – och ogiltigförklarat löften om att biogasen ska vara skattefri mellan 2020 och 2023 – måste regeringen fylla på med nationell politik för att trygga biogasproduktionen tills dess att de nya EU-reglerna har kommit på plats.

Regeringen behöver vakna upp från sin dvala och se möjligheterna med biogas – och skapa de styrmedel och den långsiktighet som krävs för att öka investeringsviljan i småskaliga anläggningar. Investeringar i biogasanläggningar ska vara en lönsam affär; för våra bönder, vår säkerhetspolitik och för klimatet.