facebooktwittermail d

Biogasen förenar och reduktionsplikten splittrar

Biogasen är det som riksdagspartierna har enklast för att stötta medan färre är redo att försvara reduktionsplikten.