facebooktwittermail d

Rötrester från biogas fick fart på finska ekohavren

Vörå, Finland

Havre blir en allt viktigare gröda i Finland. ATL följde ett gödslingsförsök på Grannas Lantbruk i Österbotten, där skörden av ekohavre ökade med mer än ett ton per hektar. 

Det var välkommet under ett av landets sämsta spannmålsår under hela 2000-talet.