facebooktwittermail

Rötrester från biogas fick fart på finska ekohavren

Vörå, Finland

Havre blir en allt viktigare gröda i Finland. ATL följde ett gödslingsförsök på Grannas Lantbruk i Österbotten, där skörden av ekohavre ökade med mer än ett ton per hektar. 

Det var välkommet under ett av landets sämsta spannmålsår under hela 2000-talet.

Per-Johan Grannas tittar på havre på sin åker.
Ända sedan han blev ekobonde har Per Johan Grannas satsat på att plöja sina jordar dagen före sådd. Men innan vårplöjningen har den vattenrika Jeppo-gödningen spritts ut av biogasbolagets entreprenör. Än så länge är produkten värd sitt pris, tycker Per-Johan Grannas FOTO: CECILIA PERSSON

Per Johan Grannas driver Grannas lantbruk med sin fru och son några mil norr om Vasa. De bedriver ekologisk odling på 125 hektar, och havre växer på en tredjedel av marken.