facebooktwittermail

Biogas blandas med fossilt bränsle

"Tack för att du väljer biogas". Så lyder reklambudskapet från Borås Energi och Miljö. I själva verket har brist på biogas tvingat bolaget att täcka behovet med fossil naturgas.

I december 2010 var inblandningen hela 44 procent, skriver Borås Tidning.

- Orsaken var en kombination av vissa produktionsstörningar och att stadsbussarna lade om rutterna och fick längre körsträckor. Vi har aldrig legat så lågt vid andra tillfällen, säger affärsområdeschef Anna-Karin Schön till tidningen.

Försäljningen av fordonsgas har formligen exploderat i Borås de senaste två åren. Den 55-procentiga ökningen har medfört att det kommunala fått svårigheter att hänga med i produktionen.

Luras inte


Andelen biogas sjönk från 94 procent 2009 till 76 procent 2010. Underskottet täcks av fossil naturgas som köps in i flytande form, så kallad LNG.

Efter extremsituationen i december har biogasproduktionen ökat och för januari och februari blev täckninsgraden 67 respektive 65 procent.?

Anna-Krin Schön anser inte att kunderna vilseleds av marknadsfäringen.

- Det står fordonsgas på mackarna, så vi markerar att det inte handlar om ren biogas utan om en blandning, säger hon.ATL.nu