facebooktwittermail d

Bioenergin pekas ut som miljöbov

Att elda träavfall, gran och toppar för att framställa elektricitet har länge ansetts vara miljövänligare än exempelvis kol och olja. Men nya studier visar att även bioenergin kan vara en miljöbov.

- Det är svårt att föreställa sig en mer förorenande och mindre effektiv alternativ energikälla än biomassa, säger Richard Wiles, en av grundarna av Environmental Working Group i Washington DC, till tidningen Seattle Times.

Han och hans kolleger har med hjälp av avancerade beräkningar kommit fram till slutsatser som de hävdar kullkastar synen på den miljövänliga bioenergin.

Värre än naturgas


När det gäller koldioxid anser de att biomassa, åtminstone på kort sikt, kan vara mer förorenande än kol och betydligt värre än naturgas.

Att bränna biomassa är enligt detta synsätt betydligt smutsigare och att kompensera för dessa koldioxidutsläpp kan ta åratal för växande skog.

Richard Wiles och hans kolleger lär dock få mothugg. De som förespråkar biomassa hävdar att trä avger samma mängd koldioxid - vare sig det eldas upp eller lämnas att multna i skogen. Nettoförändringen av koldioxidutsläppen blir därmed noll, menar de.ATL.nu