facebooktwittermail

Biodrivmedel skattebefrias ett år till

Sverige har fått godkänt för ett års förlängning av skattebefrielsen av biodrivmedel.

FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

EU-kommissionen ger grönt ljus för att skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel finns kvar under 2021. EU-kommissionen konstaterar att skatteundantaget är lämpligt för att öka produktionen och konsumtionen av biodrivmedel och att det bidrar till Sveriges och EU:s ansträngningar för att leva upp till Paris-avtalet. Stödet till grödbaserade biodrivmedel bör förbli begränsat, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.