facebooktwittermail d

Biodlarna kritiska mot LRF:s avgiftshöjning

En kraftigt höjd avgift gör att Biodlarna lämnar sin plats som organisationsmedlem i LRF:s fullmäktige. På ett år har avgiften höjts med över 100 000 kronor.

– De tystar en röst i öknen, säger Lars Hellander, ledamot i Biodlarna.

Det blev avslag för Biodlarnas (Sveriges biodlares riksförbund) motion på LRF:s stämma. Det blev också det sista året som förbundet har en röst som organisationsmedlem i fullmäktigeförsamlingen.

Förbundet väljer att lämna sin plats eftersom avgiften höjs från 12 000 kronor till 125 000 kronor per år som ska betalas till LRF.

– Vi lämnar på grund av ekonomin. Det finns inte en chans att vi ska betala 125 000 för att få en röst i den här församlingen, säger Lars Hellander till ATL.

Lars Hellander är ledamot för Biodlarna och förbundets representant på LRF-stämman.
Lars Hellander är ledamot för Biodlarna och förbundets representant på LRF-stämman.

LRF:s riksförbundsstämma har 150 fullmäktige varav 45 är fördelade till organisationsmedlemmar. Som organisationsmedlem får man komma med motioner och även rösta på stämman.

I december 2017 beslutade LRF riksförbundsstyrelse att ändra principerna för hur fördelningen av fullmäktige ska se ut.

LRF anser att organisationsmedlemmar, som har mer inflytande, behöver betala en högre avgift än de som har nationella intressemedlemskap. LRF tar därför mer hänsyn till de olika organisationernas branschomsättning, insatskapital och serviceavgifter. Konsekvensen blir att några får kraftigt höjda avgifter.

"Vi bråkar eftersom vi inte vill ha kemikalier"

Lars Hellander är kritisk till LRF:s förändring och den kraftigt höjda avgiften.

– Vi ser det som att LRF tystar en röst i öknen. Vi bråkar eftersom vi inte vill ha kemikalier. Det dödar våra djur.

Biodlarna kommer att fortsätta som intresseorganisation inom LRF och får då yttrande- och närvarorätt på stämman, men rösträtten försvinner.

"Har haft oproportionellt stort inflytande"

Förutom Biodlarna lämnar också Svensk Mink sin rösträtt nästa år. Bank- och försäkringsjätten Länsförsäkringar och Sveriges Maskinringar blir nya organisationsmedlemmar.

Med de nya serviceavgifterna tjänar LRF cirka 2,2 miljoner kronor mer i år jämfört med tidigare år, enligt Anders Karlsson, organisationsstrateg på LRF.

Anders Karlsson är organisationsstrateg på LRF.
Anders Karlsson är organisationsstrateg på LRF.

Försöker LRF tysta mindre organisationer?

– Nej det är snarare så att tidigare har exempelvis Biodlarnas riksförbund haft oproportionerligt stort inflytande i LRF för en avgift på 12 000 kronor per år.

Länsförsäkringar kommer in i fullmäktige nästa år. På vilket sätt hör Länsförsäkringar till kärnan i LRF?

– Dels har Länsförsäkringar väldigt många lantbrukare som kunder. Dels har LRF ett samarbete med dem på flera olika sätt kring bland annat försäkring, säger Anders Karlsson.

LÄS OCKSÅ: LRF Konsult kan vara på väg mot börsen

LÄS OCKSÅ: Finansministern på LRF-stämman

LRF:s 45 organisationsmedlemmar

Platserna är fördelade i fem grupper.

Grupp 1: Mjölk - med exempelvis Svensk Mjölk, Arla Foods och Skånemejerier

Grupp 2: Kött - med Scan AB och Danish Crown

Grupp 3: Växtodling - med Lantmännen, Swedish Agro mfl.

Grupp 4: Skog - med Mellanskog, Norra Skogsägarna mfl.

Grupp 5: Övriga - med Landshypotek, Swedbank mfl. Biodlarna och Svensk Mink hör även till denna kategori.

Källa: LRF

Olika utgifter

Organisationsmedlemmar betalar minst 100 000 kronor ex moms per år. Intressemedlemmar betalar minst 15 000 kronor ex moms per år.

Större intäkter för LRF

Organisationsmedlemmarna och de nationella intressemedlemmarna betalade tillsammans ordinarie serviceavgifter på 10,6 miljoner kronor 2017. Motsvarande belopp år 2018, med den nya avgiftsmodellen, är 12,8 miljoner kronor.

Källa: Anders Karlsson, LRF.