facebooktwittermail d

Biodlare vill kartlägga stölderna

Antalet biodlare som får sina bisamhällen stulna och vandaliserade kan vara långt många fler än vad statistiken visar, enligt Sveriges biodlares riksförbund. Därför tar nu förbundet saken i egna händer och ska själva försöka kartlägga hur stort problemet är.

Stölder och skadegörelse mot biodlare innebär stora förluster, och inte bara för den enskilde biodlaren.
Stölder och skadegörelse mot biodlare innebär stora förluster, och inte bara för den enskilde biodlaren. FOTO: MOSTPHOTOS

Sveriges biodlares riksförbund har drygt 300 biodlarföreningar runt om i landet. Enligt förbundet är medlemmarnas erfarenheter av stölder och skadegörelse oroväckande stor. Men enligt Björn Dahlbäck, biodlare och styrelseledamot i förbundet, är det svårt att få en klar bild av hur omfattande problemet egentligen är.

– Vi har uppmärksammat att stöld och skadegörelse mot biodlingar och biodlare i Sverige kan vara ett stort problem, vars omfattning inte stämmer överens med andelen polisanmälningar som kommer in. Det betyder att det kan finnas ett stort mörkertal, säger Björn Dahlbäck till ATL.

Stora förluster

I dag finns mellan 70 och 80 000 bisamhällen i Sverige och med ett par bikupor vid ett rapsfält kan skörden öka många procent. Enligt Sveriges biodlares riksförbund beräknas den pollinering som bina bidrar med vara värd flera hundra miljoner kronor. Stöld och skadegörelse innebär därför stora förluster, och inte bara för den enskilde biodlaren, menar Björn Dahlbäck.

– Ja, vad kan man värdera ett bisamhälle till? De säljs för mellan 2 000 och 2 500 kronor, sedan får man räkna med bortfallet av honung och honungsförsäljningen, så det är märkbara kostnader som faller bort vid stöld eller skadegörelse. Vi som biodlare tar ett stort ansvar för pollineringen, och vi har ett stort värde.

Ofta obevakade

Det faktum att bisamhällena står utomhus och ofta är obevakade gör att det är relativt lätt för tjuvar. Särskilt utsatta är de kupor som flyttas mellan fält i samband med uppdrag, berättar Björn Dahlbäck.

– Många biodlare har inte bara kupor på tomten, utan även sina bigårdar. I samband med att man får uppdrag flyttar man kuporna. Två veckor har man dem vid ett rapsfält och två veckor senare flyttar man dem till ett fält där de odlar klöver. Det innebär att kuporna står obevakade långa perioder, man har inte daglig kontroll, vilket ökar stöldrisken.

Låg uppklarning

Men om nu problemet är så omfattande som Sveriges biodlares riksförbund befarar, varför är det så få som polisanmäler?

– En del tror jag handlar om att man tycker att man inte får ut något av att anmäla. Uppklarningen av brott som dessa är väldigt låg. För att polisen ska kunna göra en insats behöver man ha något att arbeta med. Om de enda uppgifterna man har är att man för två veckor sedan lämnade sina bikupor vid ett rapsfält och nu är de borta, ja då är det svårt för polisen att göra något.

Björn Dahlbäck fick sin beskärda del av bi-vandaler i december förra året då han hittade sju av sina bikupor omkullvälta, något som han sedan anmälde till polisen.

Hitta modeller

Men även om Björn polisanmälde händelsen är det fortfarande svårt att dra slutsatser kring hur omfattande skadegörelse mot och stölder av bisamhällen är eftersom all typ av skadegörelse hamnar under den allmänna brottskoden "Skadegörelse".

– Vi vill få en bild av hur det faktiskt ser ut och har därför bett våra styrelser för samtliga distrikt att utse en kontaktperson som man som drabbad kan vända sig till. Detta skulle ge en bättre bild än om utgår från polisens register, säger Björn Dahlbäck och tillägger:

– Det viktigaste är att vi hittar modeller som kan förhindra att det här sker. Kan man stöldmärka kupor och ramar? Kan man ha kameraövervakning eller grannsamverkan? Behövs en ny lagstiftning? Om det visar sig att det tvärtom inte förekommer så mycket stölder som man tror, då kanske vi ändå behöver utreda detta för att lugna våra oroliga medlemmar.

LÄS OCKSÅ: Klart besked om neonikotinoider

LÄS OCKSÅ: Nytt koncept ger lyft för vårraps

LÄS OCKSÅ: Byter kemiskt skydd mot ekologiskt