facebooktwittermail d

Biodlare kräver bättre ersättning

För att få fler biodlare till Norrland måste biodlare behandlas lika i hela landet vid björnangrepp. Ersättningen för rovdjursskador bör också omfatta fler delar.

Det kräver Sveriges Biodlares Riksförbund i ett brev till landsbygdsdepartementet.

I dag gör olika länsstyrelser olika bedömningar när biodlare begär ersättning för björnskador.

Enligt Sveriges Biodlares Riksförbund är länsstyrelsen i Norrland strängast. När varken ersättning eller bidrag betalas ut skapas osäkerhet hos regionens biodlare, påpekar förbundet.

Inte heller ersättning för merarbete och merkostnader till följd av björnangrepp mot bisamhällen regleras på samma sätt som för exempelvis får, lamm eller nötkreatur.

- Här är det naturligt att hävda likabehandlingsprincipen, anser förbundet som också påpekar att biodlingen är av nationalekonomisk betydelse genom pollineringen av växter och produktionen av honung.ATL.nu