facebooktwittermail d

Biodiesel spås öka i ny prognos

Användningen av oljeprodukter i Sverige väntas minska de närmaste åren. Den främsta orsaken är en fortsatt minskad bensinanvändning. Samtidigt ökar användningen av biobränslen, visar Energimyndighetens senaste prognos.

Den minskade bensinanvändningen beror på att försäljningen av bensindrivna bilar har minskat de senaste åren, medan försäljningen av dieselbilar har ökat.

"Användningen av fossil diesel har legat relativt stilla de senaste åren och väntas göra det också under de närmaste två åren. Istället har den ökade efterfrågan på diesel i stort sätt kunnat täckas upp av biodiesel, i form av FAME och HVO", säger Alexander Meijer på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

HVO ökar

Det är framför allt användningen av HVO som kommer att fortsätta öka enligt prognosen, både som ren biodiesel och låginblandad i fossil diesel.

Prognosen visar även att vindkraftens elproduktion ökar betydligt under 2015, med 4 TWh, till följd av fortsatt utbyggnad av vindkraften. Den fortsätter att öka även under de två kommande åren, men då i en betydligt lägre takt.