facebooktwittermail d

Biodiesel drabbas av skatt

Skatteverket har beslutat att lägga en skatt, värd cirka 60 öre litern, på biodiesel.

– RME har haft en makalös ökning de senaste åren, säger Jonas Ericsson på Svebio.

2011 var försäljningen 25 miljoner liter, men förbrukningen av bränslet som görs på raps i Sverige har fortsatt att öka kraftigt även 2012.

Små marginaler

Men nu har Skatteverket kommit med ett beslut som gör biodieseln dyrare, och luften riskerar att gå ur marknaden. RME kostar idag 13 kronor liter inklusive moms, en skatt på 60 öre höjer priset med fem procent.

– En del av bussarna kommer att kvarstå, men åkerier kommer att överväga om de har råd att fortsätta köra på biodiesel, generellt har det väldigt små marginaler, säger Jonas Ericsson.

Fossil metanol

Biodrivmedel är egentligen skattebefriat, men eftersom RME innehåller cirka 10 procent fossil metanol, så vill Skatteverket beskatta den delen. Hur stor skatten blir är ännu oklart och beror på vad varje tillverkare redovisar. Men räknat på en tiondel av dieselskatten, som är 5,28 kronor plus moms, så höjs priset vid pump med drygt 60 öre litern inklusive moms.

Ersätter glycerol

Att metanolen ersätter en grön glycerol, som säljs som kemisk råvara i industrin, spelar ingen roll i Skatteverkets beslut.

– Istället för att rida på principer och jaga några futtiga skattekronor borde skattemyndigheten verka för en tillämpning som gynnar förnybara drivmedlen, säger Gustav Melin, vd i Svebio.