facebooktwittermail d

Biodiesel allt mer efterfrågad

Försäljningen av HVO slog nya rekord under tredje kvartalet.

HVO görs av restprodukter från livsmedelsindustrin och räknas därför som ett förnyelsebart drivmedel.
HVO görs av restprodukter från livsmedelsindustrin och räknas därför som ett förnyelsebart drivmedel.

Försäljningen av HVO-diesel är nu uppe i en årstakt på 1,5 miljoner kubikmeter, en kraftig ökning jämfört med 2016 då 1,2 miljoner liter såldes totalt. Det motsvarar en ökningstakt på 25 procent.

HVO blandas in i fossil diesel eller säljs ren och heter då HVO100. För HVO100 var försäljningsökningen för tredje kvartalet 111 procent, jämfört samma kvartal förra året, enligt siffror från branschorganisationen Svebio.

Samtidigt backade försäljningen av andra fossilfria bränslen. Fame-diesel, som görs bland annat på rapsolja, backade med 32 procent. Etanol-försäljningen sjönk med 16 procent.

Andelen förnybart i den totala mängden drivmedel nådde 20,1 procent under kvartalet, också det ett rekord. Snittet för 2016 var 18,5 procent. För just diesel var andelen 26,4 procent förnybar diesel.

Samtidigt rapporter Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet att den totala försäljningen av fossil bensin för fordon minskat med drygt 5 procent under året till oktober.

Skälet till minskningen är, enligt SPBI, effektivare bilar och politiska beslut.