facebooktwittermail

Biobränslen finns men används inte av flyget

Trots att det finns HVO-bränsle från frityrolja som miljövänligt flygbränsle i dag så är det inget flygbolag som använder det regelbundet i Sverige. Hittills har knappt 15 flygningar skett från Sverige med frityrolja i tankarna sedan möjligheterna gavs för drygt två år sedan.

FOTO: DANIEL ASPLUND, SWEDAVIA

Karlstad flygplats var pionjär att använda bioflygbränsle från HVO som inblandning i vanligt flygfotogen. Det skedde 26 juni 2014. Sedan dess har bara 15 flygningar skett med bioflygbränslen i Sverige.

Med frityrolja som flygplansbränsle minskas utsläppen av koldioxid med upp till 80 procent jämfört med vanligt flygbränsle, beroende på låginblandning. Men trots de stora miljövinsterna är det inget flygbolag som lyfter från svenska flygplatser med biobränslen annat än mycket sporadiskt.

- Det finns bioflygbränsle i tankanläggningen på Karlstad Airport som flygplanen kan tankas med, när någon vill betala för det. Men det krävs att någon gör det och i dag är det 4-5 gånger så dyrt som det vanliga, fossila jetbränslet, säger Maria Fiskerud, vd för Fly Green Fund till ATL.

Biobränslet tillverkas i dag på AltAirs anläggning i Kalifornien och ägs av AirBP. Förutom prislappen på biobränslet så kostar också logistik, tillstånd och certifieringar.

- Det mesta görs också för första gången och det bidrar till att bränslet får ett högre pris.

Ökad användning krävs

Vad krävs då för att flygbolagen ska fylla tankarna med biobränslen så att resenärerna kan flyga miljövänligt?

- Vi väntar på svar om Sveriges departement kan flyga på bioflygbränsle. Ett positivt beslut där skulle betyda mycket. Inte bara när det gäller att vi skulle få fler flygningar på bioflygbränsle utan också att producenter skulle våga satsa i Sverige, säger Maria Fiskerud.

Statligt ägda Swedavia som äger och utvecklar tio flygplatser i Sverige, bland annat Arlanda och Landvetter, väntar också på klartecken att få använda frityrolja i flygtankarna.

- Högre efterfrågan ger högre produktion och det ger i sin tur ett lägre pris. Vi har köpt 450 ton biobränsle från Kalifornien som ännu inte levererats. Det motsvarar den mängd som förbrukas vid Swedavias tjänsteflygresor, säger David Karlsson, kommunikatör på Swedavia.

Fly Green Fund

Fly Green Fund vill verka för att snabbt öka efterfrågan av bioflygbränsle, för att på så sätt öka volymerna och därmed få ner kostnaderna. Fly Green Fund har grundats av SkyNRG, Karlstad flygplats samt NISA Nordic Initiative Sustainable Aviation. Här ingår Swedavia, Malmö Aviation, Sverigeflyg, SAS, KLM och EFS.