facebooktwittermail d

Forskarna fortsätter studera algers påverkan på kornas metanutsläpp

Forskningen har visat att bioaktiva substanser i alger kan minska metanutsläpp från kor. Nu forskas det vidare på möjligheten att optimera innehållet av substanserna genom en mer kontrollerad odling av alger, berättar ATL:s experter.