facebooktwittermail

Billigare råvara kompenserar lägre säljpris för Setra

Väsentligt lägre försäljningspriser för Setra mer än kompenserades av lägre råvarupriser, positiva valutaeffekter, lägre fasta kostnader och högre leveransvolym.

Trots betydligt lägre försäljningspriser kunde Setra förbättra resultatet med över 100 miljoner kronor under fjolåret.
Trots betydligt lägre försäljningspriser kunde Setra förbättra resultatet med över 100 miljoner kronor under fjolåret. FOTO: ANN LINDÉN

Sågverksföretaget Setra redovisar en omsättning på 4,1 miljarder kronor för 2020, en minskning med cirka 3 procent jämfört med 2019. Rörelseresultatet gick dock åt andra hållet och ökade med 109 miljoner kronor jämfört med 2019 till 117 miljoner kronor för 2020. Rörelsemarginalen hamnade på 2,8 procent.