facebooktwittermail d

Billigare flytta kycklingar med ny transport

Danska kycklingar ska få en bättre transport till slakteriet. Forskare utvecklar ett nytt klimatsystem för djurtransporter.

– Målet är att det ska vara en enhetlig temperatur och fuktighet i hela lastbilen. Oavsett var kycklingarna befinner sig i lastbilen ska det vara samma klimat, så är det inte i dagens transporter, säger forskningsledaren Jette Young, lektor vid institutionen för livsmedel vid Århus universitet i Danmark till TT.

Spar pengar

Förutom en bättre välfärd för djuren förväntas det nya klimatsystemet ge ett mervärde och besparingar på cirka 50 öre per kyckling.

– I min forskning är jag intresserad av kvaliteten på köttet, och jag tror att vi kommer att få bättre kvalitet på köttet när kycklingar inte blir så hårt belastade under transporten, säger Jette Young till TT.

I ett första steg undersöks hur kycklingar påverkas fysiologiskt i nuvarande transporter. Därefter görs tester med det nya systemet, som tas fram av ett danskt företag.

Viktig faktor

– Klimatet ute är en viktig faktor, men den yttre påverkan skiljer sig så klart mycket mellan Danmark, norra Sverige eller Kanada, och i södra Spanien. Vi kommer att simulera extrema förhållanden för att testa det nya systemet, säger Jette Young till TT.