facebooktwittermail d

Billiga satellittjänster ökar precisionsodling

Billiga eller gratis satellittjänster gör allt fler lantbrukare intresserade av precisionsodling och tekniken används nu på uppemot hälften av spannmålsodlingen i Sverige.

Sentinel 2 satellite
I en bana runt jorden löper EU:s jordbrukssatelliter.

I en bana 780 kilometer över jorden löper EU:s Sentinel-jordbrukssatelliter och skickar bilder tillbaka som används till att analysera allt från jordbruksstöd till växtodling. Möjligheten att mäta grödors ljusreflektioner från rymden med relativt billiga satellittjänster sprider nu möjligheten att anpassa odlingsåtgärder efter variationer på fälten till allt större arealer.