facebooktwittermail d

Billig majsetanol pressar svenska tillverkare

Sedan importen av brasiliansk sockerrörsetanol upphört pressas Europas etanoltillverkare av billig amerikansk majsetanol.

- Etanolen är starkt subventionerad i USA och den tas in till Europa till extra låga tullar. Det påverkar hela marknaden negativt, säger Bengt-Olof Johansson, vd för Agroetanol i Norrköping, till Dagens Nyheter.

Sämre miljöalternativ


Den Lantmännenägda etanolfabriken har haft problem med låg lönsamhet och även om efterfrågan på etanol är på uppåtgående utgör den amerikanska lågprisimporten ett orosmoment.

Tidigare bestod nästan all E85 i Sverige av sockerrörsetanol från Brasilien, men i dag har den importen i stort sett upphört. I stället exporterar USA delar av sitt överskott av majsetanol, som anses vara det miljömässigt sämsta alternativet, till Europa.

- Knappast någon etanolproducent i Europa visar lönsamhet med dagens prisnivåer. Dels ligger spannmålspriserna högt, dels pressas etanolpriset nedåt av en stor import av amerikansk etanol, säger Bengt-Olof Johansson. ATL.nu