facebooktwittermail d

Billerud ökade vinsten

Papperstillverkaren Billerud hade ett framgångsrikt första kvartal 2011 och redovisar en vinst före skatt på 320 miljoner kronor, att jämföras med 212 miljoner kronor motsvarande period 2010.

Nettoomsättningen uppgick till 2,5 miljarder kronor, jämfört med 2,1 miljarder ett år tidigare.

Rörelseresultatet på 332 miljoner kronor (234), motsvarar en marginal på 13 procent (11) som till stor del kan hänföras till förbättrade priser, enligt delårsrapporten.

Valutasäkringar


Vd Per Lindberg är nöjd med resultatet och ser ljust på framtiden.

- Vår ambition har varit att nå ett stabilt och högt rörelseresultat som en bas för tillväxt. Det har vi successivt lagt grunden för under 2010 och den starkare basen har även förstärkts under årets första kvartal, säger han i en kommentar.

Orderläget bedöms vara fortsatt gott inom de flesta av Billeruds förpackningspappersområden. Prisökningar som aviserats under första kvartalet 2011 väntas slå igenom de kommande kvartalen och följderna av en starkare krona ska delvis kompenseras med valutasäkringar.

- Dock kommer det på sikt att bli svårare att kompensera en allt starkare svensk krona med höjda priser, vilket gör att vi måste fortsätta att se över vår kostnadsbas och i vilka valutor vi har våra kostnader, säger Per Lindberg. ATL.nu