facebooktwittermail

Billerud Korsnäs spår höjda priser

Billerud Korsnäs klarar av marknadens förväntningar för fjärde kvartalet.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultatet uppgick till 521 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 9,4 procent för det fjärde kvartalet 2017.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Förväntningarna för rörelseresultatet låg på 519 miljoner kronor och på en rörelsemarginal om 9,4 procent, enligt SME Direkts prognossammanställning inför rapporten.

Resultat före skatt blev 488 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 474 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Försäljningen uppgick till 5 565 miljoner kronor för perioden. Här låg konsensusprognosen på 5 549 miljoner kronor.

Utdelningen är oförändrad på 4,30 kronor per aktie, vilket också var väntat.

Det ska noteras att Billerud Korsnäs har angett vissa preliminära siffror i samband med vinstvarningen för ett par veckor sedan.

Billerud Korsnäs spår att "den starka utvecklingen i marknaden för samtliga affärsområden" kommer att fortsätta.

Det skriver bolaget under rubriken "Marknadsutsikter" i bokslutskommunikén.

"Vi ser ett gynnsamt orderläge och möjligheter till ytterligare prishöjningar inom framförallt Packaging Paper och Corrugated Solutions", heter det vidare.