facebooktwittermail

Bättre resultat än väntat för Billerud Korsnäs

Framgångsrikt genomförda underhållsstopp och stabila försäljningsvolymer – men en svårförutsägbar marknad.

Billerud Korsnäs har utmaningar framgent men gör ett något bättre resultat än väntat.

Billerud Korsnäs spår att råvarukostnaderna kommer minska något under fjärde kvartalet.
Billerud Korsnäs spår att råvarukostnaderna kommer minska något under fjärde kvartalet. FOTO: BILLERUD KORSNÄS

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultatet uppgick till 86 miljoner kronor (149).