facebooktwittermail d

Billerud Korsnäs köper Bergvik Skog Öst för sex miljarder

Nu är avtalet om uppdelningen av Bergvik Skogklart. Billerud Korsnäs betalar 6,4 miljarder för Bergvik Skog Öst AB, med cirka 350 000 hektar skogsmark. Stora Enso får drygt 70 procent av aktierna i Bergvik Skog Väst.

Billerud Korsnäs produktionsanläggning i Skärblacka.
Billerud Korsnäs produktionsanläggning i Skärblacka. FOTO: BILLERUD KORSNÄS

För ett år sedan meddelade Stora Enso och Billerud Korsnäs att det gemensamma skogsbolaget Bergvik Skog skulle delas upp. Något som ledde till en rad spekulationer, vilket ATL tidigare har rapporterat om.

Nu är Billerud Kornäs del av kakan klar. Köpeskillingen på 6,4 miljarder är räknad på skuldfri bas efter avdrag för latent skatt, motsvarande cirka 18 000 kronor per hektar skogsmark. Köpet finansieras med banklån.

”Förvärvet bidrar till att säkerställa Billerud Korsnäs framtida vedförsörjning såväl genom direkta leveranser som effektivare logistikflöden samt att företaget blir en stark aktör på den svenska vedmarknaden”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

”Dock ändras inte bolagets strategi att röra sig framåt i värdekedjan, varför vi i ett nästa steg avser att utvärdera möjligheten att ta in en eller flera partners som delägare i våra skogstillgångar”, säger Petra Einarsson, VD och koncernchef, BillerudKorsnäs.

Även Stora Enso tar en del av kakan

Vidare framgår att Bergvik Skog Väst kommer att delas ut till aktieägarna i Bergvik Skog, vilket ger Billerud Korsnäs cirka 5 procent av aktierna. Denna post ska överlåtas till Stora Enso, enligt avtalet. Bergvik Skog Väst kommer därefter att delas upp mellan återstående ägare.

Efter uppdelningen av Bergvik Skog kommer Stora Ensos skogsinnehav att uppgå till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Det totala värdet av affären i Stora Ensos balansräkning beräknas uppgå till cirka en miljard euro – motsvarande 10,3 miljarder kronor – uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Avsikten är att strukturaffären ska slutföras under första halvåret 2019. Som ett resultat av omstruktureringen kommer Stora Enso att omvandla sitt ägande av 49,8 procent i Bergvik Skog till ett direkt ägande av ungefär 69,8 procent av värdet på skogstillgångarna i Bergvik Väst, uppger bolaget vidare.

”Med det direkta ägandet blir vår virkesförsörjning i Sverige mer överblickbar. Det kommer att öka våra möjligheter att ytterligare utveckla ett hållbart skogsbruk och därmed stärka vår konkurrenskraft”, kommenterar Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström i pressmeddelandet.