facebooktwittermail d

Billerud Korsnäs flaggar för prishöjningar

Skogsbolaget Billerud Korsnäs ser positivt på utvecklingen för resterande 2021. I årets första delårsrapport uppger man att majoriteten segment förväntas förbättras.