facebooktwittermail d

Bilismen behöver inte minska när vi ställt om

Bonus-malusförslaget som det är utformat i dag kommer inte att lösa några miljöproblem.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det blir bara högre kostnader och mer skatter för alla, och leder inte till att vi minskar beroendet av fossila drivmedel. De flesta kommer att ha fortsatt behov av att resa med bil, särskilt på landsbygden. Men med rätt verktyg kan alla vara med i omställningen.

Motormännen menar att det är ett stort misstag att utgå ifrån att bilen ska byggas bort. Gör det i stället lättare att satsa på miljövänliga bränslealternativ. Företagarna på landsbygden behöver inte mer kostnader utan en ärlig  chans att minska utsläppen.

LRF ger sig nu in i debatten och Helena Jonsson skriver på ett klockrent sätt i ATL den 9 maj att företagare på landsbygden får betala bonus-malussystemet. Jonsson ser det som en straffskatt på landsbygdsföretagen, vilket rimmar illa med både tillväxtmål och landsbygdspolitik. Det är inte mycket till klimatstyrning. Jonsson vill, precis som vi, få igång en mer omfattande produktion av biodrivmedel.

Bilismen är överbeskattad och kostar för dem som inte har några alternativ. På landsbygden finns inte samma subventionerade kollektivtrafik som vid Stureplan. Det missar Mattias Goldman, Fores, i sitt resonemang i ATL den 16 maj. Systemet är bara ett sätt att finansiera det vi redan har, och det är inte ett steg framåt. Redan i dag är skatten hämmande för företagsamheten i allmänhet och på landsbygden i synnerhet.

Klimatfrågan är för viktig för att schackra med och göra till ett politiskt instrument. Stryk därmed beskattningen av befintlig fordonsflotta och fokusera på dem som står inför beslutet att köpa ny bil.

Nu när uppslutningen bakom målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 är bredare än någonsin är det läge att tänka konstruktivt, och för det krävs både styrmedel och subventioner. Det bonus-malussystem som ligger på regeringens bord innehåller inget av detta.

Fredrik Daveby

Motormännens Riksförbund