facebooktwittermail d

"Bidrar till en negativ bild av kött"

Elisabet Qvarford, nytillträdd VD på branschorganisationen Svenskt Kött, tycker att svenska läromedel sprider en skev bild av hur svenska djur har det. "Om jag hade varit 15 år hade det präglat min syn på att äta kött och hur moraliskt det är", säger hon.

Elisabet Qvarford tycker många läromedel sprider en fel bild av svensk lantbruk.

– Det är allvarligt och jag välkomnar om LRF och andra gör en genomlysning av vad som skrivs om svenska produkter. Det finns ingen kontroll av vilka värderingar författarna har. Högst personliga åsikter kan komma med i läromedlen.

"Bidrar till negativ bild av kött

Hon tror dock inte att svensk köttmärkning ute i butiker riskerar att likställas med importerat.

– Jag tror inte att det har en omedelbar påverkan. Men det bidrar till en negativ bild av kött och djuruppfödning som sprids från en rad håll just nu. Det är viktigt att påverka och visa en annan bild.

 

LÄS MER: Helena Jonsson kritisk till faktakollen –– Skräckbild av svensk djurhållning i skolbok