facebooktwittermail

Bidrag till projekt om maskinsamverkan

Sveriges Maskinringar i Kramfors får 233 000 kronor i bidrag från Jordbruksverket för ett projekt om samverkan mellan Farmartjänst och Maskinringen.

Projektet syftar till att ta fram underlag för se om ett gemensamt ägt service- och bemanningsbolag ska startas av riksorganisationerna för Farmartjänst och
Maskinringen.

Målet är bland annat att skaffa mer kunskap om medlemsföretagens nuvarande marknader och deras intresse av servicetjänster.

Med ett gemensamt bolag kan samverkan mellan Farmartjänst- och Maskinringenföretagen öka för att få större och mer rikstäckande uppdrag inom bemanning. ATL.nu