facebooktwittermail d

Biden vill ge skogsägarstöd för kolinlagring

Mindre, enskilda skogsägare har missgynnats på marknaderna för kol- och miljökrediter. Det anser Biden-administrationen som nu avsätter motsvarande 1,6 miljarder kronor som stöd för att hjälpa dem in på marknaden.