facebooktwittermail d

Vattenbrist hotar i stora delar av landet

På många håll finns risk för vattenbrist i sommar, både på grund av att kapaciteten i vattenverken inte räcker till och för att tillgången på grundvatten är skral. Flera kommuner har också helt eller delvis infört bevattningsförbud.