facebooktwittermail d

Betydligt större lager av massaved

Lagren av granmassaved har ökat med 21 procent, visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

Lagren av massaved den 30 juni var 12 procent högre än den 30 juni förra året och uppgick till fem miljoner fastkubikmeter (m3fub), varav 3,2 miljoner fastkubikmeter tall och barr, 0,9 miljoner fastkubikmeter gran och 0,9 miljoner fastkubikmeter lövmassaved.

21 procent

Ökningen för lagren av granmassaved var 21 procent.

Däremot har lagren av massaflis minskat med sex procent och beräknas ha uppgått till en miljon fastkubikmeter.

Lagren av barrtimmer var 2,9 miljoner fastkubikmeter, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med den 30 juni 2014.

Ökade i nordvästra

Lagren av barrtimmer minskade i alla virkesbalansområden utom i Värmland, Örebro och nordvästra Västra Götaland, där de ökade med 18 procent.

De totala lagren av barrtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 8,9 miljoner fastkubikmeter vid halvårsskiftet, vilket är en ökning med en procent jämfört med halvårsskiftet i fjol.