facebooktwittermail d

Inget gehör för betodlare med långa kontrakt

Sockerbetsodlare som förlorat på långa avtal fick inget gehör på betodlarföreningens årsstämma.

Betodlare om avtalen
Betodlarföreningens stämma blev en besvikelse för betodlaren Erik OR Bengtsson vars förslag på kompensation till de med långa avtal röstades ner. FOTO: MIKAEL MARKLUND

– Hoppet står till att de tar sitt förnuft till fånga och kompenserar oss i nästa avtal. Annars måste vi ta ställning till om vi ska växla till stärkelsepotatis, säger sockerbetsodlaren Erik OR Bengtsson utanför Ystad.