facebooktwittermail d

Betkampanjen försenad efter haverier

En rad problem vid Sveriges enda sockerbruk gör att årets sockerbetskampanj blivit försenad.

Totalt fick man byta fyra stora kullager och stod stilla i nästan två dygn.

Man råkade också ut för en överhettning i kalkugnen. Kalken bränns för att användas i processen och överhettningen innebar att en strömskena som förser en del av anläggningen med elektricitet förstördes. En ny fick beställas från Tyskland.

– Det gjorde att vi hade lite obalans i ugnen så vi kunde inte köra för fullt.

När väl problemen var åtgärdade gick en packning i pannhuset sönder.

Färdiga innan jul

Nu ska det mesta vara åtgärdat, men kampanjen har blivit försenad. Den ovanligt korta kampanjen beräknades vara avslutad i början av december men kommer nu att dra ut lite på tiden.

– Jag tror inte att vi hämtar in det utan det innebär ett antal dygns kampanjeförlängning, säger Bengt Högberg.

– Vi räknar i alla fall med att vara färdiga i god tid innan jul.